Listy od kandydatów na asystenta i przesyłane listy motywacyjne dotyczące podjęcia pracy w biurze wyborczym

 

Wniosek do KRRiT o odebranie koncesji terrorystycznym mediom – List
otwarty

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Szanowni Państwo,
Wy którzy nadzorujecie działalność wszystkich mediów w Polsce,
powinniście już zauważyć że większość mediów w Polsce (tv, radia)
prowadzi działalność terrorystyczną na terenie Polski.

Stosują oni terror psychologiczny poprzez medialny przekaz informacyjny
zastraszający Polaków i wyolbrzymiający niebezpieczeństwo utraty zdrowia
i życia związanych z koronawirusem. Takie akty są uznawane w prawie
międzynarodowym za trerroryzm.

W wyniku medialnych działań terrorystycznych, rząd mógł bezoporowo
wprowadzać i nadal wprowadza w Polsce totalitarne państwo
terrorystyczne stosujące przemoc prawno-instytucjonalno–siłową w
stosunku do swoich obywateli!

Wy, jako nadzorujący te wszystkie media jesteście za to
współodpowiedzialni i liczcie się z tym iż już wkrótce możecie zostać
osądzeni i skazani za zaniedbania!

Mam nadzieję że z Waszej strony jest to jakieś niedociągnięcie że do tej
pory nie zwróciliście na to uwagi i nie odbebraliście licencji i
koncesji wszystkim mediom siejącym terror psychologiczny.

W związku z powyższyn wnioskuję o:

1.natychmiastowe uruchomienie procedury odbioru licencji i koncesji
wszystkim telewizjom i radiom które dopuściłyy się w związku z
koronawirusem psychicznych aktów terrorystycznych na Polakach.

2.Przygotowanie i skierowanie aktów oskarżenia przeciwko wszystkim tym
osobom które shanibiły się terrorystczną działalnością
informacyjno-medialną.

3.niedopłatne znacjonalizowanie wszystkich telewizji prywatnych i
przekazanie ich bezpośrednio w ręce WSZYSTKICH obywateli, którzy będą
nadawać BEZ CENZURY non stop i gdzie WOLNOŚĆ SŁOWA i WOLNOŚĆ opinii
będzie ŚWIĘTA!

W tej chwili w Polsce we wszystkich środkach masowego przekazu istnieje
cenzura prewencyjna. Oszukuje się Polaków i terroryzuje psychologicznie
na masową skalę. Nie dopuszcza się do mediów ludzi którzy mogliby
powiedzieć coś rozsądnego i uczciwego. Ja, jako INDYWIDUALNA kandydatka
na Prezydenta Polski, nie zostałam zaproszona do ŻADNEJ telewizji, nie
miałam więc jak i cała większość moich kontrkandydatów żadnej możliwości
zaprezentowania wyborcom mojej osoby ani moich postulatów. Jest to hańba
dla Narodu Polskiego i wstyd dla KRRiT że w ramach swoich działań nie
dążą do realizacji ich konsytucyjnych celów!

Czy tak ma dalej być? Jeśli nie jesteście Państwo w stanie zrobić
porządku w mediach to zrezygnujcie z Waszych funkcji.

Art. 213 Konstytucji Punkt 1 mówi:
„Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa,
prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.”

W załączniku przesyłam ważne opracowanie dotyczące definicji terroryzmu
i ludobójstwa:
„marcinko_czy_akt_terrorystyczny_moze_stanowic_zbrodnie_ludobojstwa_2014”
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/16394/marcinko_czy_akt_terrorystyczny_moze_stanowic_zbrodnie_ludobojstwa_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

W oczekiwaniu na Wasze działania

Teresa Garland,
Indywidualny i niezależny kandydat na Prezydenta Polski
https://teresagarlandprezydent.wordpress.com/
Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego
Strona Główna

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube